Skip to content

ไทยคาลิฯ จัดหลักสูตรเอาใจคนรุ่นใหม่สอนการทำออนไลน์สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

June 17, 2024 ข่าวสารกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยคาลิฯ มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทยสู่เส้นทางแห่งกีฬา

June 17, 2024 ข่าวสารกิจกรรม ไทยคาลิฯ มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทยสู่เส้นทางแห่งกีฬา พัฒนาทักษะ ฝึกฝนความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่สดใส เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยคาลิฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่โครงการ

June 10, 2024 ข่าวสารกิจกรรม ไทยคาลิฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่โครงการ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้จัดโครงการ ‘น้ำใจไทยคาลิ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการจากภาวะค่าครองชีพสูง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือโดยการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการครองชีพด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม