Skip to content

ไทยคาลิฯ จัดหลักสูตรเอาใจคนรุ่นใหม่สอนการทำออนไลน์สร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่

June 17, 2024 ข่าวสารกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยคาลิฯ มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทยสู่เส้นทางแห่งกีฬา

June 17, 2024 ข่าวสารกิจกรรม ไทยคาลิฯ มุ่งมั่นส่งเสริมเยาวชนไทยสู่เส้นทางแห่งกีฬา พัฒนาทักษะ ฝึกฝนความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่สดใส เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ไทยคาลิฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่โครงการ

June 10, 2024 ข่าวสารกิจกรรม ไทยคาลิฯ ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่โครงการ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ได้จัดโครงการ ‘น้ำใจไทยคาลิ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการจากภาวะค่าครองชีพสูง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะช่วยเหลือโดยการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการครองชีพด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

It initially began the early

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

As diversifi construction

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Group is recognized as one

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Importers achieve cost savings

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Cargo flow through better supply

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Importers achieve cost savings

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Cargo flow through better supply

Making sure that our products exceed expectations. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit,
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม